Normativa, guías e manuais

 • Normativa
  • Boletín Oficial do Estado en nova ventáResolución de 19 de xullo de 2019,

   da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se establece a obrigatoriedade da inscrición electrónica nos procesos selectivos para o ingreso ou acceso aos corpos e especialidades adscritos á Axencia Estatal de Administración Tributaria.

    (BOE, 29-julio-2019)
  • Boletín Oficial do Estado en nova ventáResolución de 6 de xullo de 2017,

   da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se modifica a de 18 de setembro de 2012, por que se aproba o procedemento de presentación de solicitudes de admisión aos procesos selectivos mediante sistemas de identificación e autenticación electrónica distintos da sinatura electrónica avanzada, e a liquidación da taxa de dereitos de exame.

    (BOE, 14-julio-2017)
  • Boletín Oficial do Estado en nova ventáResolución de 18 de maio de 2017,

   da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se aproba o modelo de solicitude de admisión aos procesos selectivos e liquidación da taxa de dereitos de exame.

    (BOE, 27-mayo-2017)
  • Boletín Oficial do Estado en nova ventáResolución de 10 de maio de 2016,

   da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se aproba o modelo de solicitude de admisión ás probas de aptitude para ser representante aduaneiro e da autoliquidación da taxa de exame para estas probas e se regula seu presentación e pagamento.

    (BOE, 20-mayo-2016)
  • Boletín Oficial do Estado en nova ventáResolución de 21 de setembro de 2012,
   da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se aproba o modelo de solicitude de admisión aos procesos selectivos e a liquidación da taxa de dereitos de exame, se ditan instrucións sobre seu aplicación e se establece o procedemento para a presentación por vía telemática mediante sistemas de sinatura electrónica avanzada.
    (BOE, 28-septiembre-2012)
  • Boletín Oficial do Estado en nova ventáResolución de 18 de setembro de 2012,
   da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se aproba o procedemento de presentación de solicitudes de admisión aos procesos selectivos mediante sistemas de identificación e autenticación electrónica distintos da sinatura electrónica avanzada, e a liquidación da taxa de dereitos de exame.
    (BOE, 28-septiembre-2012)
  • Boletín Oficial do Estado en nova ventáOrde de 4 de xuño de 1998,
   por que se regulan determinados aspectos da xestión recadadora das taxas que constitúen dereitos da Facenda Pública.
    (BOE, 05-junio-1998)
 • Guías e manuais