Resultats econòmics i tributaris en l'Impost sobre el Valor Afegit