Mostra plafó de Patrimoni

 • Presentació
  • L'Agència Estatal d'Administració Tributària posa a disposició dels investigadors i usuaris la Mostra Plafó de Patrimoni basada en les declaracions de l'Impost sobre el Patrimoni (model D-714). 

   Una mostra plafó és aquella que reuneix dades, a partir dels mateixos elements mostrals, en múltiples ocasions a través del temps.Tècnicament estudiem la informació dels individus que, havent estat seleccionats en un primer exercici fiscal a la mostra inicial, continuen presentant la declaració de l'impost als següents exercicis. 

   Els avantatges d'anàlisi que aporten una mostra plafó i que complementen la informació proporcionada per una mostra anual es resumeixen que permet l'anàlisi de l'evolució de l'impost, en seguir els mateixos individus en un horitzó temporal, en aquest cas plurianual. 

   En resum, la mostra anual proporciona una fotografia fixa de l'impost en un exercici concret, mentre que la mostra plafó permet l'anàlisi longitudinal (en el temps) de l'impost per als individus que presenten declaració a diversos exercicis.Són dos productes complementaris. 

   La mostra ofereix també informació sobre la riquesa patrimonial de les persones físiques, la seva distribució territorial i els diferents actius que la componen, distingint sis tipus de béns i drets susceptibles de valoració econòmica:béns immobles, béns afectes a activitat econòmica, béns de capital mobiliari, assegurances i rendes, béns sumptuaris i altres béns i drets de contingut econòmic.

 • Documentació
 • Calendari de difusió
  • Any 2019

   GenerFebrerMarçAbrilMaigJuny
   -   Dia 28
   (2012-2016)
   - - - -
   JuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
   - - - - - -