Mostra panell de Patrimoni

 • Presentació
  • L'Agència Estatal d'Administració Tributària posa a disposició dels investigadors i usuaris la Mostra Panell de Patrimoni basada en les declaracions del Impost sobre el Patrimoni (model D-714).

   Una mostra panell és aquella que reuneix dades, a partir dels mateixos elements mostra'ls, en múltiples ocasions a través del temps. Tècnicament estudiem la informació dels individus que, havent estat seleccionats en un primer exercici fiscal en la mostra inicial, continuen presentant la declaració del impost en els següents exercicis.

   Els avantatges d'anàlisi que aporta una mostra panell i que complementen la informació proporcionada per una mostra anual es resum en què permet l'anàlisi de l'evolució del impost, al seguir als mateixos individus en un horitzó temporal, en aquest cas plurianual.

   En resum, la mostra anual proporciona una fotografia fixa del impost en un exercici concret, mentre que la mostra panell permet l'anàlisi longitudinal (en el temps) del impost per als individus que presenten declaració en diversos exercicis. Són dos productes complementaris.

   La mostra ofereix també informació sobre la riquesa patrimonial de les persones físiques, la seva distribució territorial i els diferents actius que la componen, distingint sis tipus de béns i drets susceptibles de valoració econòmica: béns immobles, béns afectes a activitat econòmica, béns de capital mobiliari, assegurances i rendes, béns sumptuaris i altres béns i drets de contingut econòmic.

 • Documentació
 • Calendari de difusió
  • Any 2019

   GenerFebrerMarçAbrilMaigJuny
   -   Dia 28
   (2012-2016)
   - - - -
   JuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
   - - - - - -