Consultes sobre reutilització (iniciativa datos.gob)

  • Si té alguna consulta, proposta o suggeriment en matèria de reutilització pot contactar amb l'Agència Tributària a través de l'adreça electrònica reutilizacion@correo.aeat.es. La mateixa s'haurà d'utilitzar exclusivament para qüestions relatives a reutilització de la informació (iniciativa datos.gob), no per a un altre tipus de sol·licituds d'informació o suggeriments.

    A més, si té algun dubte sobre qüestions informàtiques, pot rebre assistència per algun dels mitjans que consten a l'enllaç següent:

  • En tot cas li recordem que l'espai de dades obertes de l'Administració General de l'Estat (http://datos.gob.es/datos/) disposa del catàleg general de recursos de l'Administració General de l'Estat i d'una bústia de suggeriments, propostes i consultes.