Informació sobre la casella 475 de la declaració de Renda de 2017

 • Per sol·licitar la referència de l'expedient de Renda a través del servei RENØ, és necessari facilitar l'import de la casella 475 de la declaració de Renda 2017 que va presentar.

  La casella 475 de la declaració de Renda 2017 es correspon amb la "Base liquidable general sotmesa a gravamen" i no amb una altra quantitat ni amb el resultat de la declaració.

  En pot confirmar l'import de la casella 475 a la còpia de la seva declaració en l'apartat "Base Liquidable General i Base liquidable de l'estalvi" o al Document ingrés o devolució.

  Casella 475 declaració

  Casella 475 document ingrés

  En el cas que no presentés declaració de IRPF corresponent a l'exercici 2017 o si l'import és 0,00 haurà de respondre "No" a la pregunta "Va declarar vostè la Renda a la campanya anterior?" i identificar-se amb els cinc últims dígits del codi IBAN d'algun compte bancari en el qual figuri com titular.

  Si té dubtes sobre com accedir a la consulta de l'esborrany confirmat o la declaració presentada de Renda la 2017 li recomanem que segueixi els passos que es detallen en el següent enllaç:

  casella 475 2017 rendeix localitzar on
 • còpia declaració rendeix el 2017
  Com obtenir una còpia de la declaració de Renda 2017 presentada
 • Recordi que ha de facilitar l'import corresponent a la declaració que finalment es va presentar;si s'ha practicat una liquidació posterior per part de l'Administració, haurà de facilitar la informació de la casella 475 corresponent a la mateixa.

  Si li apareix un error relatiu al format de la casella, li recordem que en el camp destinat a la casella 475 ha d'indicar el nombre enter sense cap signe, separat per coma () dels decimals, per exemple 43256,23.

  casella 475 per obtenir referència

  Si no aconsegueix localitzar l'import correcte de la casella 475 de la declaració presentada per a l'exercici 2017 per sol·licitar la referència de l'esborrany, les alternatives de les que disposa són:

  • Accedir als serveis de Renda mitjançant Cl@ve PIN.Es tracta d'un sistema d'identificació electrònica que utilitza el DNI/NIE com a codi d'usuari i un codi d'accés format per una clau seleccionada per l'usuari o proporcionada de forma aleatòria pel sistema de la AEAT i un PIN comunicat mitjançant SMS a un número de telèfon mòbil que el ciutadà aporta de forma prèvia en la fase de registre en el sistema.El primer pas seria registrar-se en aquest sistema.Per a més informació consulti l'ajuda disponible en "Enllaços d'interès", al final d'aquesta ajuda.
  • Disposar de certificat electrònic o DNIe.Per a més informació sobre com obtenir un certificat electrònic consulti l'ajuda disponible en "Enllaços d'interès", al final d'aquesta ajuda.
  • Si té la app Agència Tributària instal·lada en un dispositiu mòbil i identificat amb una referència de l'exercici anterior, pot renovar-la sense necessitat de facilitar l'import de la casella 475.
  • Sol·licitar cita prèvia per acudir a l'Administració i li facilitin l'import de l'esmentada casella.A la Seu Electrònica disposa de l'enllaç al servei de cita prèvia en l'apartat "Tràmits destacats".Indiqui el seu NIF i primer cognom.Després, seleccioni el procediment "Altres serveis" i marqui l'opció "Obtenció de la casella de Renda".

  Cita prèvia

  Enllaços d'interès:

  casella 475 rendeix el 2017 localitzar on referencia
 • Ajuda - Com registrar-se en Cl@ve
 • Informació i passos per obtenir un certificat electrònic
 • Ajuda tècnica - Renda 2018