Ajuda Procediment GF08 - Sol·licitud d'aplicació del règim opcional per a contribuents no residents