Ajuda Procediment GZ13 - Sol·licitud IVA reduït en l'adquisició de vehicles per a persones amb discapacitat