Exercici 2016

 • Versión 1.00

  Versió 1.01

  Es millora el funcionament dels apartats de deducció per reversió de mesures temporals (pàgina 18 del model)

  Versión 1.02

  Es millora la visualització de diversos apartats del model

  Versió 1.03

  Es permet l'emplenament voluntari de la pàgina 9 per a entitats amb estat comptable abreujat.

  Es millora el tractament de la casella 590 de la pàgina 16 bis del model. 

  Es modifiquen les condicions d'emplenament per al NIF de l'apartat "Grups de societats, art. 42 Codi de Comerç" de la pàgina 21.

  Substitueix a la versió anterior

 • Versión para Windows Descarga de documento ejecutable  (15.810.072 bytes)
 • Versión para Linux Baixada d'arxiu de processament per lots  (14.329.844 bytes)
 • Versión para Mac OS X Baixada d'arxiu d'imatge de disc d'Apple  (14.839.943 bytes)
 • Fichero comprimido (descomprimir y ejecutar el fichero .jar) Archivo comprimido ZIP  (12.987.148 bytes)
 • ATENCIÓN:Para la correcta ejecución de los programas de ayuda es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java.

  • L'Agència Tributària garanteix que el programa d'ajuda PADIS 2016 descarregat des de la seva pàgina web no conté virus.Es posible que algún antivirus lo identifique como virus en el momento de la descarga o instalación.En este caso, para poder completar la instalación del programa de ayuda, utilice las opciones que proporcione el propio antivirus.

   Ejecución empleando el fichero comprimido

   1. Descarregui el fitxer comprimit ZIP i descomprimeixi en una carpeta anomenada l'AEAT dins de la seva unitat principal.

    *(por exemple, "C:/AEAT" en sistemes operatius Windows, "Aplicacions/AEAT" en sistemes operatius MacOSX o "/inici/usuari/AEAT" en sistemes operatius Linux).

    * Si no té la carpeta "AEAT" és necessari crear-la.

   2. Des de la carpeta AEAT accedeixi a la carpeta Sociedades 200-2016 i executi el fitxer soc200.jar