L'Agència Tributària posa en marxa el seu nou web per oferir més agilitat i comoditat al contribuent en les seves gestions per internet

Nova estructura unificada del portal i la seu electrònica

  • Una seu electrònica única donarà accés tant als serveis d'informació, com als tràmits, amb un nou disseny més enfocat a l'usuari
  • Per facilitar la transició, durant els primers mesos el web renovat s'oferirà a l'usuari exclusivament des de la pàgina tradicional, que passarà a segon pla a la tardor i desapareixerà a final d'any
  • La pàgina d'inici permet una ràpida visualització de tots els apartats, un accés ràpid a les gestions més utilitzades i un cercador millorat per facilitar la localització de continguts

15 de juliol de 2021.- L'Agència Tributària ha llançat avui una nova pàgina web que unifica el portal d'informació i la seu electrònica, de manera que tots els serveis passaran a ser accessibles sota una estructura temàtica de continguts –amb independència que es tracti d'informació o de tràmits– que fa més còmoda i àgil la navegació per al contribuent, millorant així l'experiència de l'usuari.

Per facilitar la transició en la utilització d'un web que anualment explica amb més de 140 milions d'usuaris únics i més de 600 milions de visites, durant els primers mesos la nova pàgina només s'oferirà a l'usuari mitjançant un accés destacat des de la pàgina tradicional, que a la tardor passarà a segon pla i desapareixerà a final d'any. En tot cas, el web de l'Agència continuarà introduint sent accessible a tota hora la direcció habitual (www.agenciatributaria.es).

L'Agència Tributària ha volgut esperar a l'acabament de la Campanya de Renda per iniciar aquest període ampli de transició, reduint així l'impacte sobre una generalitat d'usuaris que principalment es relacionen per cursos telemàtics amb l'Agència per a tràmits vinculats amb la seva declaració de IRPF.

Millores de disseny, recerca i navegació

El nou web compta amb un disseny modern per facilitar la navegació i una visió i llenguatge orientats a l'usuari, amb explicacions i descripcions prèvies a l'accés a les diferents gestions. Es pretén així reforçar el web de l'Agència com a eina bàsica per minimitzar els costos indirectes del compliment tributari per al contribuent.

En aquesta mateixa línia d'oferir senzillesa i comoditat, s'anirà millorant el cercador del web per facilitar la localització dels continguts informatius i les gestions a realitzar. A més, els usuaris tindran accés a la mateixa pàgina d'inici a la seva àrea personal, on podran visualitzar els seus expedients, dades censals, notificacions i documents pendents de firma.

Gestions destacades

La pàgina d'inici mostra a l'usuari tres grans apartats: un bloc de continguts que anirà canviant al llarg del temps (‘carrusel’, o ‘slider’), un altre amb els tràmits més rellevants per la seva importància i utilització pels contribuents (tràmits destacats), i un tercer (informació i gestions) estructurat per temes que dona accés als diferents tràmits i continguts informatius.

Al 'carrusel’, l'usuari es trobarà, per exemple, les campanyes de presentació de declaracions més rellevants en cada moment, o avisos que es considerin especialment significatius en una data determinada.

Els tràmits destacats, per la seva part, s'agrupen en cinc categories identificades amb diferents icones gràfiques (presentació de declaracions, registre electrònic, cita prèvia, pagaments i ajornaments, i notificacions enviades per l'Agència).

Estructura per temes

El tercer gran bloc de la pàgina d'inici està compost per 16 temes que segmenten l'accés a la informació i els tràmits del web, bé per impostos (IRPF, IVA, Societats i d'altres), bé per perfils de contribuents (empresaris, empreses, ciutadans, viatgers i no residents) i matèries (Duanes, vehicles i habitatge); o bé pel tipus de tràmit (declaracions informatives, col·laboració, censos i deutes).

L'objectiu d'aquesta segmentació per temes és facilitar a l'usuari un accés més còmode i intuïtiu a aquells continguts que, en el seu cas concret i per a cada ocasió, li siguin d'interès. Per a això, a més, s'ha simplificat l'estructura de navegació, amb els continguts jerarquitzats per temes, subtemes i informació.

Finalment, en l'àrea superior de la pàgina d'inici se situa la informació d'actualitat (novetats, notes de premsa i estadístiques), i a la part inferior de la pàgina s'ofereixen accessos directes a diverses matèries d'interès, així com un apartat de manuals, vídeos i fullets. Igualment, es manté, en aquest cas durant tota la navegació al nou web, un bloc final de pàgina amb els avisos legals i de seguretat, els apartats ‘Contacta amb nosaltres’ i ‘Ajuda’, enllaços d'interès i la data d'actualització de la pàgina.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda