L'Agència Tributària ha tornat a tancament de l'any més de 10.400 milions d'euros a 14 milions de contribuents

Campanya de renda 2019

  • S'han realitzat el 97% de les devolucions sol·licitades i més del 93% dels imports reclamats han estat ja abonats als contribuents
  • De les declaracions presentades la passada campanya, destaquen les 1.155.000 realitzades amb el servei personalitzat de confecció telefònica (‘Le Llamamos’), que va multiplicar per gairebé sis vegades la seva capacitat en el context marcat per les circumstàncies sanitàries
  • El fort increment registrat en les presentacions a través del web de l'Agència i la seva aplicació mòbil van elevar el nombre de declaracions per internet fins a representar el 93% del total 

4 de gener de 2021.- L'Agència Tributària ha tornat ja 10.428 milions d'euros a 14.063.000 contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2019 (IRPF 2019), de tal manera que, a data de 30 de desembre, s'han realitzat el 97,2% de les devolucions sol·licitades en número i s'han abonat el 93,2% dels imports sol·licitats corresponents.

A tancament d'any, les devolucions abonades i imports abonats se situen en línia amb l'evolució de les sol·licituds dels contribuents en termes interanuals.En número creixen un 0,3% (-0,12% les sol·licituds) i l'import abonat augmenta per sobre del 3%, igual que els imports sol·licitats.

D'acord amb el previst inicialment, l'Agència va rebre la passada campanya un nombre major de declaracions que l'any anterior, superant a tancament d'any la xifra de 21.122.000, un 2% més.Les declaracions amb sol·licitud de devolució en van totalitzar 14.472.000, el 68,5% del total, mentre aquelles amb resultat a ingressar en van sumar 5.641.000.

En el context d'emergència sanitària motivat per la pandèmia, les presentacions per internet van créixer fins al 93%, davant el 88% de l'any anterior.Quant a aquestes vies de presentació no personalitzades, a més del web com a canal telemàtic principal (19,28 milions de declaracions, un 6,9% més), els contribuents també van incrementar l'ús de l'aplicació mòbil de l'Agència, amb 365.000 declaracions, un 25,8% més que l'any passat.

Una campanya adaptada a les circumstàncies sanitàries

La primera part de la campanya es va caracteritzar per una molt important acceleració en les presentacions per internet, amb un increment del 27% en les declaracions presentades des de l'inici fins al 7 de maig, quan es va posar en marxa el pla ‘Le Llamamos’ de confecció telefònica de declaracions.Aleshores ja estaven presentades més d'un terç de totes les declaracions de la campanya.

A partir d'aquell moment, l'Agència va abocar l'estructura d'atenció personalitzada en aquest pla telefònic, multiplicant per gairebé sis vegades la seva capacitat per cobrir les necessitats dels contribuents sense necessitat que haguessin d'esperar a què la situació sanitària permetés reobrir les oficines, i amb vocació de ser la via d'atenció personalitzada principal.Aquest plantejament va portar a la confecció telefònica de 1.155.000 declaracions en menys de dos mesos, davant les 239.000 de l'any anterior, quan el servei va funcionar tota la campanya.

Aquesta combinació d'acceleració de presentacions per internet en el primer tram de la campanya i el fort impuls del pla ‘Li Llamamos’ va facilitar arribar amb un important marge positiu de presentacions al moment en què les circumstàncies sanitàries van permetre ja iniciar l'atenció en oficines.Amb la meitat de temps i la meitat d'espai que en una campanya presencial convencional per garantir les distàncies de seguretat i uns fluxos d'entrada i sortida amb les necessàries mesures sanitàries preventives, es van presentar en oficines 319.000 declaracions, davant les prop de 2.100.000 de l'any previ.

D'aquesta forma, l'atenció presencial va passar a ser un complement de l'atenció personalitzada per via telefònica, per la qual un gran nombre de contribuents van optar per evitar-se desplaçaments en l'especial context en què es va desenvolupar la campanya. 

IRPF 2019 (Dades a 30 de desembre)

Concpto

IRPF 2018

IRPF 2019

% 2019/2018

NAVEGACIÓ RENDEIX WEB

(núm. de contribuents)

18.143.582

18.773.125

3,47%

Declaraciones presentadas

20.694.235

21.122.478

2,07%

Declaracions a ingressar

5.349.964

5.641.057

5,44%

Import (milions de €)

11.996,859

12.725,686

6,08%

Declaracions amb sol·licitud de devolució

14.489.554

14.472.760

-0,12%

Import (milions de €)

10.846,310

11.190,149

3,17%

Devolucions Pagades

14.020.983

14.063.713

0,30%

Import (milions de €)

10.118,818

10.428,545

3,06%

La suma de les declaracions a ingressar i les devolucions no coincideix amb les declaracions presentades perquè falten per incloure les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució.

Declaracions presentades

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Total, declaracions presentades

IRPF 2018

Total, declaracions presentades

IRPF 2019

Variació %

Presentades 2019/2018

ALMERIA

314.211

328.830

4,65%

CADIS

372.705

387.342

3,93%

CÒRDOVA

348.209

354.854

1,91%

GRANADA

396.012

408.675

3,20%

HUELVA

230.840

241.601

4,66%

JAÉN

298.708

302.379

1,23%

MÀLAGA

675.237

704.758

4,37%

SEVILLA

785.833

819.104

4,23%

JEREZ

109.599

114.364

4,35%

CEUTA

30.932

30.585

-1,12%

MELILLA

30.864

31.458

1,92%

ANDALUSIA

3.593.150

3.723.950

3,64%

OSCA

115.137

116.520

1,20%

TEROL

70.815

71.243

0,60%

SARAGOSSA

521.759

525.931

0,80%

ARAGÓ

707.711

713.694

0,85%

OVIEDO

340.283

340.828

0,16%

GIJÓN

177.744

180.282

1,43%

ASTÚRIES

518.027

521.110

0,60%

ILLES BALEARS

537.918

551.603

2,54%

ILLES BALEARS

537.918

551.603

2,54%

LAS PALMAS

468.471

485.259

3,58%

STA.CREU DE TENERIFE

423.109

439.473

3,87%

LES CANÀRIES

891.580

924.732

3,72%

CANTÀBRIA

286.877

289.795

1,02%

CANTÀBRIA

286.877

289.795

1,02%

ALBACETE

184.853

185.967

0,60%

CIUDAD REAL

219.560

221.261

0,77%

CONCA

94.050

94.364

0,33%

GUADALAJARA

125.948

130.780

3,84%

TOLEDO

312.081

320.428

2,67%

CASTELLA-LA MANXA

936.492

952.800

1,74%

ÀVILA  

77.454

77.888

0,56%

BURGOS

198.313

198.853

0,27%

LLEÓ

236.004

235.621

-0,16%

PALÈNCIA

86.377

86.379

0,00%

SALAMANCA

168.251

168.552

0,18%

SEGÒVIA

78.546

79.096

0,70%

SÒRIA

50.434

50.635

0,40%

VALLADOLID

278.827

281.486

0,95%

ZAMORA

85.533

85.153

-0,44%

CASTELLA I LLEÓ

1.259.739

1.263.663

0,31%

BARCELONA

2.745.677

2.795.627

1,82%

GIRONA

346.189

356.080

2,86%

LLEIDA

206.619

209.367

1,33%

TARRAGONA

370.154

380.700

2,85%

CATALUNYA

3.668.639

3.741.774

1,99%

BADAJOZ

296.393

301.653

1,77%

CÀCERES

185.249

187.280

1,10%

EXTREMADURA

481.642

488.933

1,51%

LA CORUNYA

565.764

570.091

0,76%

LUGO

164.419

163.613

-0,49%

OURENSE

148.705

147.921

-0,53%

PONTEVEDRA

261.410

264.530

1,19%

VIGO

184.761

186.699

1,05%

GALÍCIA

1.325.059

1.332.854

0,59%

MADRID

3.387.063

3.441.258

1,60%

MADRID

3.387.063

3.441.258

1,60%

MÚRCIA

492.083

506.058

2,84%

CARTAGENA

140.330

145.865

3,94%

MÚRCIA

632.413

651.923

3,09%

NAVARRA

2.449

2.076

-15,23%

NAVARRA

2.449

2.076

-15,23%

ÀLABA

1.177

725

-38,40%

GUIPÚSCOA

1.439

988

-31,34%

BISCAIA

2.571

1.906

-25,87%

PAÍS BASC

5.187

3.619

-30,23%

LA RIOJA

168.650

170.621

1,17%

LA RIOJA

168.650

170.621

1,17%

ALACANT

780.516

803.078

2,89%

CASTELLÓ

288.211

293.898

1,97%

VALÈNCIA

1.222.912

1.251.097

2,30%

C. VALENCIANA

2.291.639

2.348.073

2,46%

TOTAL NACIONAL

20.694.235

21.122.478

2,07%

Devolucions sol·licitades i pagades(imports en milions d’euros)

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2019

Pagades (núm.)

IRPF 2019

% Pag./sol.

Import sol·licitat

IRPF 2019

Import pagat

IRPF 2019

% Pag./Sol.

ALMERIA

242.564

238.724

98,42%

148,974

143,233

96,15%

CADIS

277.730

270.331

97,34%

217,539

206,549

94,95%

CÒRDOVA

252.839

248.487

98,28%

162,711

156,311

96,07%

GRANADA

282.522

274.778

97,26%

199,645

188,147

94,24%

HUELVA

182.354

178.038

97,63%

111,478

105,607

94,73%

JAÉN

225.344

222.117

98,57%

137,957

132,958

96,38%

MÀLAGA

481.509

466.739

96,93%

359,281

336,590

93,68%

SEVILLA

582.951

571.488

98,03%

432,378

412,797

95,47%

JEREZ

84.811

83.127

98,01%

61,985

59,134

95,40%

CEUTA

23.229

22.685

97,66%

17,399

16,748

96,26%

MELILLA

24.080

23.235

96,49%

18,296

17,194

93,97%

ANDALUSIA

2.659.933

2.599.749

97,74%

1.867,643

1.775,267

95,05%

OSCA

75.603

73.943

97,80%

53,154

50,630

95,25%

TEROL

47.586

46.647

98,03%

30,026

28,734

95,70%

SARAGOSSA

339.984

333.801

98,18%

250,187

239,789

95,84%

ARAGÓ

463.173

454.391

98,10%

333,367

319,153

95,74%

OVIEDO

239.079

233.423

97,63%

201,067

192,048

95,51%

GIJÓN

121.780

119.415

98,06%

96,391

92,409

95,87%

ASTÚRIES

360.859

352.838

97,78%

297,458

284,457

95,63%

ILLES BALEARS

324.436

311.316

95,96%

252,179

233,858

92,73%

ILLES BALEARS

324.436

311.316

95,96%

252,179

233,858

92,73%

LAS PALMAS

369.919

360.302

97,40%

272,314

257,503

94,56%

TENERIFE

329.947

321.489

97,44%

236,233

222,705

94,27%

LES CANÀRIES

699.866

681.791

97,42%

508,547

480,208

94,43%

CANTÀBRIA

205.888

201.486

97,86%

163,363

155,574

95,23%

CANTÀBRIA

205.888

201.486

97,86%

163,363

155,574

95,23%

ALBACETE

133.062

129.317

97,19%

93,594

87,764

93,77%

CIUDAD REAL

161.470

157.589

97,60%

112,070

105,859

94,46%

CONCA

68.889

67.019

97,29%

46,614

43,819

94,00%

GUADALAJARA

92.854

89.603

96,50%

72,705

68,017

93,55%

TOLEDO

232.817

226.352

97,22%

163,337

154,011

94,29%

C. LA MANXA

689.092

669.880

97,21%

488,320

459,470

94,09%

ÀVILA  

56.642

55.208

97,47%

39,107

37,242

95,23%

BURGOS

140.737

137.181

97,47%

113,175

107,890

95,33%

LLEÓ

167.565

164.009

97,88%

123,575

118,366

95,78%

PALÈNCIA

61.302

60.122

98,08%

44,411

42,702

96,15%

SALAMANCA

117.732

115.358

97,98%

83,572

79,908

95,62%

SEGÒVIA

56.282

54.987

97,70%

40,347

38,574

95,61%

SÒRIA

36.614

35.701

97,51%

25,683

24,468

95,27%

VALLADOLID

204.417

200.064

97,87%

159,055

152,496

95,88%

ZAMORA

62.085

60.815

97,95%

39,854

38,200

95,85%

C. I LLEÓ

903.376

883.445

97,79%

668,779

639,846

95,67%

BARCELONA

1.668.809

1.595.861

95,63%

1.460,252

1.343,194

91,98%

GIRONA

214.160

205.712

96,06%

170,104

157,958

92,86%

LLEIDA

132.683

128.137

96,57%

97,033

90,552

93,32%

TARRAGONA

242.919

232.901

95,88%

193,405

178,314

92,20%

CATALUNYA

2.258.571

2.162.611

95,75%

1.920,794

1.770,019

92,15%

BADAJOZ

210.635

206.565

98,07%

122,210

116,892

95,65%

CÀCERES

126.834

124.141

97,88%

72,604

69,282

95,43%

EXTREMADURA

337.469

330.706

98,00%

194,814

186,174

95,57%

LA CORUNYA

379.092

367.310

96,89%

275,713

258,338

93,70%

LUGO

112.250

110.123

98,11%

74,916

71,700

95,71%

OURENSE

93.878

92.165

98,18%

58,154

55,455

95,36%

PONTEVEDRA

182.202

178.188

97,80%

129,425

123,356

95,31%

VIGO

126.984

123.922

97,59%

97,190

92,350

95,02%

GALÍCIA

894.406

871.708

97,46%

635,398

601,198

94,62%

MADRID

2.475.429

2.400.592

96,98%

2.296,710

2.049,168

89,22%

MADRID

2.475.429

2.400.592

96,98%

2.296,710

2.049,168

89,22%

MÚRCIA

363.867

354.631

97,46%

270,647

255,487

94,40%

CARTAGENA

104.172

101.043

97,00%

78,045

73,022

93,56%

MÚRCIA

468.039

455.674

97,36%

348,692

328,509

94,21%

NAVARRA

1.363

1.029

75,50%

0,903

0,588

65,08%

NAVARRA

1.363

1.029

75,50%

0,903

0,588

65,08%

ÀLABA

512

420

82,03%

0,271

0,193

71,35%

GUIPÚSCOA

654

517

79,05%

0,398

0,296

74,18%

BISCAIA

1.320

1.080

81,82%

0,875

0,628

71,78%

PAÍS BASC

2.486

2.017

81,13%

1,544

1,117

72,32%

LA RIOJA

121.107

118.526

97,87%

88,211

83,738

94,93%

LA RIOJA

121.107

118.526

97,87%

88,211

83,738

94,93%

ALACANT

541.670

528.397

97,55%

355,623

335,308

94,29%

CASTELLÓ

205.027

199.874

97,49%

142,390

134,197

94,25%

VALÈNCIA

860.570

837.683

97,34%

625,413

590,697

94,45%

C. VALENCIANA

1.607.267

1.565.954

97,43%

1.123,426

1.060,202

94,37%

TOTAL NACIONAL

14.472.760

14.063.713

97,17%

11.190,149

10.428,545

93,19%

Devolucions pagades número i import 2018/2019

(imports en milions d’euros)

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Pagades (núm.) IRPF 2018

Pagades (núm.)

IRPF 2019

% Var.2019/ 2018

Import Pagat

IRPF 2018

Import pagat

IRPF 2019

% Var.2019/ 2018

ALMERIA

228.288

238.724

4,57%

131,613

143,233

8,83%

CADIS

265.195

270.331

1,94%

198,344

206,549

4,14%

CÒRDOVA

244.479

248.487

1,64%

148,016

156,311

5,60%

GRANADA

266.973

274.778

2,92%

173,875

188,147

8,21%

HUELVA

171.812

178.038

3,62%

98,608

105,607

7,10%

JAÉN

217.096

222.117

2,31%

117,188

132,958

13,46%

MÀLAGA

447.376

466.739

4,33%

313,110

336,590

7,50%

SEVILLA

555.994

571.488

2,79%

395,072

412,797

4,49%

JEREZ

81.168

83.127

2,41%

56,297

59,134

5,04%

CEUTA

23.692

22.685

-4,25%

17,241

16,748

-2,86%

MELILLA

23.522

23.235

-1,22%

17,438

17,194

-1,40%

ANDALUSIA

2.525.595

2.599.749

2,94%

1.666,802

1.775,267

6,51%

OSCA

73.764

73.943

0,24%

48,203

50,630

5,04%

TEROL

46.950

46.647

-0,65%

27,389

28,734

4,91%

SARAGOSSA

335.871

333.801

-0,62%

230,961

239,789

3,82%

ARAGÓ

456.585

454.391

-0,48%

306,553

319,153

4,11%

OVIEDO

240.331

233.423

-2,87%

186,288

192,048

3,09%

GIJÓN

120.551

119.415

-0,94%

89,548

92,409

3,19%

ASTÚRIES

360.882

352.838

-2,23%

275,836

284,457

3,13%

ILLES BALEARS

306.986

311.316

1,41%

224,410

233,858

4,21%

ILLES BALEARS

306.986

311.316

1,41%

224,410

233,858

4,21%

LAS PALMAS

345.024

360.302

4,43%

244,760

257,503

5,21%

TENERIFE

308.711

321.489

4,14%

212,247

222,705

4,93%

LES CANÀRIES

653.735

681.791

4,29%

457,007

480,208

5,08%

CANTÀBRIA

203.501

201.486

-0,99%

152,993

155,574

1,69%

CANTÀBRIA

203.501

201.486

-0,99%

152,993

155,574

1,69%

ALBACETE

132.217

129.317

-2,19%

85,915

87,764

2,15%

CIUDAD REAL

159.412

157.589

-1,14%

101,892

105,859

3,89%

CONCA

67.992

67.019

-1,43%

41,723

43,819

5,02%

GUADALAJARA

88.937

89.603

0,75%

66,041

68,017

2,99%

TOLEDO

225.305

226.352

0,46%

149,499

154,011

3,02%

C. LA MANXA

673.863

669.880

-0,59%

445,070

459,470

3,24%

ÀVILA  

56.023

55.208

-1,45%

35,756

37,242

4,16%

BURGOS

138.182

137.181

-0,72%

105,951

107,890

1,83%

LLEÓ

167.398

164.009

-2,02%

114,579

118,366

3,31%

PALÈNCIA

61.124

60.122

-1,64%

41,967

42,702

1,75%

SALAMANCA

117.762

115.358

-2,04%

78,697

79,908

1,54%

SEGÒVIA

55.970

54.987

-1,76%

38,127

38,574

1,17%

SÒRIA

35.962

35.701

-0,73%

23,924

24,468

2,27%

VALLADOLID

200.900

200.064

-0,42%

150,554

152,496

1,29%

ZAMORA

62.232

60.815

-2,28%

37,740

38,200

1,22%

C. I LLEÓ

895.553

883.445

-1,35%

627,295

639,846

2,00%

BARCELONA

1.614.191

1.595.861

-1,14%

1.326,572

1.343,194

1,25%

GIRONA

204.777

205.712

0,46%

154,187

157,958

2,45%

LLEIDA

129.401

128.137

-0,98%

88,218

90,552

2,65%

TARRAGONA

230.502

232.901

1,04%

171,172

178,314

4,17%

CATALUNYA

2.178.871

2.162.611

-0,75%

1.740,150

1.770,019

1,72%

BADAJOZ

205.247

206.565

0,64%

107,380

116,892

8,86%

CÀCERES

126.247

124.141

-1,67%

65,485

69,282

5,80%

EXTREMADURA

331.494

330.706

-0,24%

172,866

186,174

7,70%

LA CORUNYA

375.545

367.310

-2,19%

252,795

258,338

2,19%

LUGO

114.358

110.123

-3,70%

69,484

71,700

3,19%

OURENSE

96.542

92.165

-4,53%

54,398

55,455

1,94%

PONTEVEDRA

180.932

178.188

-1,52%

119,001

123,356

3,66%

VIGO

126.434

123.922

-1,99%

91,716

92,350

0,69%

GALÍCIA

893.811

871.708

-2,47%

587,394

601,198

2,35%

MADRID

2.401.701

2.400.592

-0,05%

2.032,879

2.049,168

0,80%

MADRID

2.401.701

2.400.592

-0,05%

2.032,879

2.049,168

0,80%

MÚRCIA

352.083

354.631

0,72%

241,576

255,487

5,76%

CARTAGENA

100.147

101.043

0,89%

71,129

73,022

2,66%

MÚRCIA

452.230

455.674

0,76%

312,705

328,509

5,05%

NAVARRA

1.441

1.029

-28,59%

0,739

0,588

-20,49%

NAVARRA

1.441

1.029

-28,59%

0,739

0,588

-20,49%

ÀLABA

707

420

-40,59%

0,339

0,193

-43,01%

GUIPÚSCOA

890

517

-41,91%

0,439

0,296

-32,74%

BISCAIA

1.590

1.080

-32,08%

0,822

0,628

-23,59%

PAÍS BASC

3.187

2.017

-36,71%

1,601

1,117

-30,21%

LA RIOJA

118.308

118.526

0,18%

80,979

83,738

3,41%

LA RIOJA

118.308

118.526

0,18%

80,979

83,738

3,41%

ALACANT

527.254

528.397

0,22%

330,168

335,308

1,56%

CASTELLÓ

198.602

199.874

0,64%

129,330

134,197

3,76%

VALÈNCIA

837.384

837.683

0,04%

574,041

590,697

2,90%

C.VALENCIANA

1.563.240

1.565.954

0,17%

1.033,540

1.060,202

2,58%

TOTAL NACIONAL

14.020.983

14.063.713

0,30%

10.118,818

10.428,545

3,06%

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda