Informació sobre la propera campanya de declaracions informatives 2019 i recomanacions en la identificació

L'Agència Tributària ha de gestionar la informació obtinguda del manera més eficient i àgil possible, per la qual cosa la informació presentada ha de ser de la major qualitat, amb els menors errors de validació, i especialment amb la correcta identificació dels contribuents.

Per això, l'Ordre HAC 1148/2018, de 18 d'octubre va introduir una modificació en la forma de presentació de les declaracions informatives de gran volum d'informació, mitjançant la implementació del conegut com TGVI en línia (Transmissió de grans volums d'informació amb validació de la informació en línia).

No obstant això, el nou sistema TGVI en línia aplica de forma gradual, de la següent manera:

  • Declaracions informatives del exercici 2018: el nou sistema es va aplicar únicament als següents models: models 156, 181, 182, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 196, 198, 291, 345, 346 i 347.
  • Declaracions informatives 2019: el nou sistema TGVI en línia s'aplicarà als models 159, 170, 171, 180, 184, 189, 195, 199, 270, 280, 296, 349, 611, 616, 720, 990 i el 993.

Una vegada implementada la primera fase del nou sistema als models del exercici 2018, la propera campanya de declaracions informatives 2019 (a presentar a partir del 1 de gener de 2020) implicarà una modificació substancial en la part tècnica de remissió de la informació per als models esmentats en segon terme.

D'aquesta manera, i al igual que va ocórrer el 2018 per als models afectats per la nova forma de presentació, se substituirà el sistema actual de TGVI (transmissió de grans volums d'informació) pel nou TGVI en línia, que suposa no només la transmissió de la informació, sinó també la validació de la mateixa de forma simultània..

Així, els registres amb errors (de validació o d'identificació) no seran admesos pels sistemes d'informació de l'AEAT.

Molts d'aquests errors es refereixen a problemes i incidències relacionades amb la identificació fiscal dels contribuents. Per aquest motiu, es recomana que, per evitar problemes i errors en els registres a declarar en la campanya d'informatives 2019, s'accedeixi al servei d'ajuda en la identificació fiscal disponible en la pàgina web de l'AEAT per aconseguir una correcta identificació dels contribuents que vagin a ser inclosos en la corresponent declaració informativa.

SERVEI D'AJUDA – IDENTIFICACIÓ FISCAL

Aquest servei d'ajuda es troba disponible en el següent enllaç de la pàgina web de l'AEAT:

"Identificació fiscal"

La consulta d'identificació pot realitzar-se tant de forma individual com de forma massiva respecte a una relació de persones.