2015

 • 18-06-15L'Agència Tributària adverteix d'un nou intent de frau tipus 'pesca' a través d'Internet

  L'engany fa referència a una suposada devolució i suplanta la imatge de l'Agència Tributària.

 • 27-05-15Nou apartat PREFERENTS

  A fi de facilitar als contribuents afectats els tràmits en relació amb la tributació de les rendes derivades de deute subordinat o de participacions preferents, l'Agència Tributària ha incorporat un apartat denominat PREFERENTS que es troba ubicat tant al portal de Campanya Renda 2014 com en el de l'IRPF (IMPOSTOS) a la pàgina inicial d'aquest lloc web.

 • 19-05-15Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret Llei 6/2015, de 14 de maig, pel qual s'adopten diverses mesures de caràcter tributari.

  Regles especials de quantificació de rendes derivades de deute subordinat o de participacions preferents en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

 • 12-05-15Detectat nou servei telefònic de cita prèvia aliè a l'Agència Tributària (11847)

  S'ha detectat que determinats números de telèfon, com és el cas de l'11847, ofereixen la possibilitat de concertar cita prèvia per a la confecció de declaracions o la modificació d'esborranys en oficines de l'Agència Tributària.

  L'Agència Tributària vol deixar constància que aquest número de telèfon és totalment aliè a la mateixa i que, a més de suposar elevats costos de tarifació per als usuaris, les cites que s'obtinguin a través de l'esmentat número podrien no ser vàlides i per tant no atendre's.

 • 07-05-15Servicios telefónicos de cita previa ajenos a la Agencia Tributaria

  S'han detectat serveis de pagament, que suposen una tarifació addicional, a través de números que ofereixen accés al telèfon que l'Agència Tributària posa a disposició de tots els contribuents per concertar cita prèvia de cara a la confecció de la declaració o modificació de l'esborrany de Renda 2014.

  L'Agència Tributària recorda que el telèfon del servei de cita prèvia és el 901 22 33 44, i que a través d'aquest número l'usuari només assumirà el cost compartit de la trucada a un número 901.També pot concertar cita prèvia, de manera gratuïta, a través d'Internet.

 • 06-05-15Obertura del termini de petició de cita prèvia per a Renda 2014

  El dimecres 6 de maig s'inicia el termini de petició de cita prèvia per a la confecció de declaracions i modificació d'esborranys en oficines de l'Agència Tributària i altres Administracions.Pot sol·licitar cita per Internet, en qualsevol moment del dia, o trucant al telèfon 901 22 33 44 de dilluns a divendres, en horari de 9 a 19 hores.

  El termini per sol·licitar cita prèvia finalitzarà el proper 29 de juny.

 • 27-04-15Comunicat difós per l'Agència Tributària el 25 d'abril arran de la informació publicada a la premsa aquest mateix dia.

  L'Agència Estatal d'Administració Tributària vol fer les manifestacions següents:

  1. Las actuaciones realizadas durante las entradas y registros a los que se hace referencia han sido desarrolladas cumpliendo estrictamente la normativa aplicable, con criterios de profesionalidad y eficacia, de acuerdo con las instrucciones concretas del Juez Instructor y a solicitud de la Fiscalía.
  2. La Agencia Tributaria realiza sus actuaciones con plena independencia y en cumplimiento de las labores que tiene encomendadas.
  3. Las entradas y registros a los que se hace referencia se realizaron bajo la coordinación y supervisión de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, ONIF, de quien depende la investigación aludida.La labor de Vigilancia Aduanera en estas entradas y registros fue exclusivamente de apoyo a los investigadores.
  4. Una vez más, la Agencia Tributaria quiere manifestar su total respaldo a los funcionarios en la labor que realizan en el marco de sus respectivas funciones.
 • 22-04-15Mensajes de texto (SMS) no enviados por la Agencia Tributaria

  Se ha detectado el envío a los contribuyentes de mensajes de texto (SMS) por parte de empresas de atención e información telefónica, que redireccionan las llamadas hacia la Agencia Tributaria y las cobran en función de su tarificación, para solicitar servicios como la solicitud del borrador de Renta 2014 y su confirmación.

 • 20-04-15Ampliació del termini de presentació de determinats models

  Per motius tècnics es àmplia el termini de presentació dels models 123,124,126,128,130,131,136 i 216 fins al 24 d'abril de 2015.

 • 07-04-15Renda i patrimoni 2014

  El 7 de abril comienza la campaña de Renta 2014 y ya se puede efectuar por Internet tanto la presentación de la declaración como la modificación o confirmación del borrador

  Des d'aquesta data estan disponibles tots els serveis d'ajuda, com per exemple, l'obtenció del número de referència (RENØ) per a la presentació per Internet de la declaració de l'impost i per a la consulta, modificació o confirmació de l'esborrany i el servei telefònic d'informació.També està disponible la possibilitat de confirmar o modificar esborranys per telèfon o SMS.

  Cal destacar que l'inici del termini per a la sol·licitud de cita prèvia per fer la declaració i modificar esborranys a les oficines de l'Agència Tributària no es produirà fins al dia 6 de maig.L'inici del termini per a l'atenció presencial en oficines i per a la presentació de declaracions i esborranys en paper comença l'11 de maig.

 • 16-03-15Ampliació del termini de presentació del model 290 (FATCA)

  El día 12 de marzo de 2015 ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado la Orden HAP/410/2015, de 11 de marzo, por la que, entre otras medidas, se amplía el plazo de presentación del modelo 290 de declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses correspondiente al año 2014.

  D'aquesta manera, per tal de facilitar, en la mesura del que sigui possible, el correcte compliment per part de les institucions financeres d'aquesta nova obligació informativa, el termini de presentació del model 290 corresponent a l'any 2014 serà el comprès entre l'1 de gener i el 31 de maig de 2015.En ser inhàbil l'últim dia del termini establert, la declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes corresponent al 2014 es podrà presentar fins al dia 1 de juny de 2015.

 • 13-03-15L'Agència Tributària adverteix d'un nou intent de frau tipus 'pesca' a través d'Internet

  L'engany fa referència a una suposada nova aplicació i suplanta la imatge de l'Agència Tributària

 • 04-03-15Principals novetats que introdueix el Reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social.

  Se amplían los supuestos de deducción por discapacidad y familias numerosas regulados en el artículo 81 bis de la Ley 35/2006.Les sol·licituds pels nous supòsits de deducció es poden presentar a partir del 9 de març, mentre que el termini per poder sol·licitar el pagament anticipat de les deduccions familiars corresponents als mesos de gener, febrer i març s'amplia fins al 31 de març.

 • 02-03-15Informes sobre qüestions relacionades amb l'impost sobre societats

  Se publican informes sobre el desequilibrio patrimonial por pérdidas como causa de exclusión del régimen de consolidación fiscal en el IS y sobre la limitación de la deducibilidad de gastos financieros prevista en el artículo 16 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades.

 • 21-01-15Servicios telefónicos de cita previa ajenos a la Agencia Tributaria

  Se han detectado servicios de pago a través de números que ofrecen acceso al teléfono que la Agencia Tributaria pone a disposición de todos los contribuyentes para concertar cita previa  para  ser atendidos en sus oficinas.L'Agència Tributària recorda, davant aquests intents de confondre els usuaris, que el telèfon del servei de cita prèvia és el 901 200 351 i que l'usuari només assumirà el cost compartit de la trucada a un número 901.També pot concertar cita prèvia, de manera gratuïta, a través d'Internet.

 • 20-01-15Reforma tributària 2015

  Se ha incorporado en esta página web, en el icono de IMPUESTOS, el contenido de los principales aspectos de la reforma tributaria de 2015.

 • 07-01-15Abono anticipado deducciones por familias numerosas y personas con discapacidad

  Des del 7 de gener de 2015 es pot sol·licitar, a través d'Internet o trucant al 901 200 345, l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i per ascendents o descendents amb discapacitat a càrrec.

Imatge Carregant