Eines d'assistència virtual IVA i Censos

S'incorpora una nova eina d'assistència virtual censal denominada "Cercador d'activitats econòmiques", que indica els epígrafs de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i, en el seu cas, el codi d'activitat equivalent (CNAE) que resulta aplicable a una activitat econòmica.

També s'han organitzat les eines virtuals existents en tres apartats:Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA (SII), IVA i Censos.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda