Fraccionament extraordinari aplicable als deutes per declaracions de IRPF 2020 per a perceptors d'Expedientes de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE)

En el BOE d'avui 7 d'abril, s'ha publicat l'Ordre HAC/320/2021, de 6 d'abril, per la que s'estableix un fraccionament extraordinari per al pagament del deute tributari derivat de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a beneficiaris durant 2020 de prestacions vinculades a Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació.

  •  Orden HAC/320/2021, de 6 de abril,

    por la que se establece un fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

     (BOE, 07-abril-2021)
  • Fraccionament en Renda per ERTE
  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda