Criteris aplicables en la presentació dels pagaments fraccionats del IS després de la modificació del Concert Econòmic amb el País Basc

CRITERIS PER DETERMINAR LA NORMATIVA APLICABLE A EFECTES DEL IMPOST SOBRE SOCIETATS, DESPRÉS DE LA MODIFICACIÓ DEL CONCERT ECONÒMIC AMB EL PAÍS BASC

NORMATIVA IMPOST SOBRE SOCIETATS CONCERT-CONVENI

DOMICILI FISCAL

VOLUM D'OPERACIONS EXERCICI ANTERIOR

COMPETÈNCIA INSPECTORA

País Basc   ≤ 10 MILL €

Normativa foral del País Basc

  > 10 MILL €

Normativa foral del País Basc,

llevat de 75% o més de les seves operacions en territori comú en l'exercici anterior, en aquest cas normativa estatal

Navarra   ≤ 7 MILL €

Normativa foral de Navarra

  > 7 MILL €

Normativa foral de Navarra,

llevat de 75% o més de les seves operacions en territori comú en l'exercici anterior, en aquest cas normativa estatal

Territori Comú   ≤ 7 MILL €

Normativa estatal

  > 7 MILL € ≤ 10 MILL €

Normativa estatal,

llevat de 100% d'operacions a Navarra, en aquest cas normativa foral de Navarra

> 10 MILL €

Normativa estatal, llevat de:

- 75% o més de les seves operacions, o 100% per a grups fiscals, en l'exercici anterior a País Basc, en aquest cas normativa foral del País Basc

- 100% de les operacions a Navarra, en aquest cas normativa foral de Navarra

CRITERIS APLICABLES EN LA PRESENTACIÓ DELS PAGAMENTS FRACCIONATS DEL IMPOST SOBRE SOCIETATS, DESPRÉS DE LA MODIFICACIÓ DEL CONCERT ECONÒMIC AMB EL PAÍS BASC

Els subjectes passius que hagin d'aplicar la normativa estatal d'acord amb els criteris recollits en la taula anterior, hauran d'ingressar els pagaments fraccionats del Impost sobre Societats d'acord amb els següents criteris:

EXACCIÓ PAGAMENTS FRACCIONATS IS CONCERT - CONVENI

EXACCIÓ CONCERT-CONVENI

DOMICILI FISCAL

VOLUM D'OPERACIONS EXERCICI ANTERIOR I PERCENTATGE REALITZAT EN CADA TERRITORI

TRIBUTACIÓ
País Basc > 10 MILL € i 75% o més de les seves operacions en territori comú

En proporció al volum d'operacions en cada territori

Navarra > 7 MILL € ≤ 10 MILL €, i 75% o més de les seves operacions en territori comú

AEAT i Hisenda Foral de Navarra: exacció Hisenda Foral de Navarra (% operacions a Navarra), exacció AEAT (% operacions en territori comú i País Basc)

> 10 MILL €, i 75% o més de les seves operacions en territori comú

En proporció al volum d'operacions en cada territori

Territori Comú ≤ 7 MILL €

AEAT

> 7 MILL € ≤ 10 MILL €, llevat de 100% d'operacions a Navarra

AEAT i Hisenda Foral de Navarra: exacció Hisenda Foral de Navarra (% operacions a Navarra), exacció AEAT (% operacions en territori comú i País Basc)

> 10 MILL €, llevat de 75% o més de les seves operacions a País Basc (100% en el cas de grups fiscals) o 100% a Navarra

En proporció al volum d'operacions en cada territori