Denúncies de vigilància duanera


 • Telèfon:900 35 13 78
  Adreça electrònica:denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es

  Si coneix qualsevol fet o circumstància relacionat amb un delicte o infracció de contraban o qualsevol altre de relacionat o que sigui competència del Servei de Vigilància Duanera, pot comunicar la seva denúncia per qualsevol dels mitjans a dalt citats, facilitant de manera clara i precisa quin és el seu coneixement sobre els fets denunciats, persones implicades, circumstàncies i elements rellevants, aportant els mitjans que de prova pugui disposar.

  No es considerarà el denunciant interessat en l'actuació que s'iniciï arran de la denúncia, ni legitimat per a la interposició de recursos o reclamacions en relació amb els resultats de la mateixa, tret que es trobi entre els supòsits previstos a l'article article 4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda