Taula de coeficients d'amortització lineal.

Taula de coeficients d'amortització lineal

Tipus d'element

Coeficient lineal màxim

Període d'anys màxim

Obra civil

Obra civil general

2% 100
Paviments 6% 34

Infraestructures i obres mineres

7% 30
Centrals

Centrals hidràuliques

2% 100

Centrals nuclears

3% 60

Centrals de carbó

4% 50

Centrals renovables

7% 30

Altres centrals

5% 40
Edificis

Edificis industrials

3% 68

Terrenys dedicats exclusivament a enderrocs

4% 50

Magatzems i dipòsits (gasosos, líquids i sòlids)

7% 30

Edificis comercials, administratius, de serveis i habitatges

2% 100
Instal·lacions

Subestacions. Xarxes de transports i distribució d'energia

5% 40

Cables

7% 30

Resta instal·lacions

10% 20

Maquinària

12% 18

Equips mèdics i assimilats

15% 14
Elements de transport

Locomotores, vagons i equips de tracció

8% 25

Vaixells, aeronaus

10% 20

Elements de transport intern

10% 20

Elements de transport extern

16% 14

Autocamions

20% 10
Mobiliari i béns

Mobiliari

10% 20

Llenceria

25% 8

Cristalleria

50% 4

Útils i eines

25% 8

Motllos, matrius i models

33% 6

Altres béns

15% 14
Equips electrònics i informàtics. Sistemes i programes

Equips electrònics

20% 10

Equips per a processos d'informació

25% 8

Sistemes i programes informàtics

33% 6

Produccions cinematogràfiques, fonogràfiques, vídeos i sèries audiovisuals

33% 6
Altres elements 10%