Marques fiscals per a begudes derivades.Model 517

S'ha publicat l'Ordre HAC/626/2020, de 6 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre HAC/1271/2019, de 9 de desembre, per la qual s'aproven les normes de desenvolupament del que disposa l'article 26 del Reglament dels impostos especials, aprovat per Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, sobre marques fiscals previstes per a begudes derivades.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda