Projecte d'Ordre de modificació del model 189, declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes

Pròximament es publicarà en el BOE el Projecte d'Ordre per la qual es modifica l'Ordre EHA/3481/2008, d'1 de desembre, per la qual s'aprova el model 189 de declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes.

Accés al Projecte d'Ordre