Procediment d’adhesió dels professionals tributaris al Codi de bones pràctiques de professionals tributaris

Estan disponibles a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, a l'apartat de “Col·laboració social”, els tràmits de professionals tributaris relacionats amb el Codi de bones pràctiques que permeten sol·licitar l'adhesió a aquest Codi.

Procediment d’adhesió dels professionals tributaris al Codi de bones pràctiques de professionals tributaris