Preguntes freqüents relacionades amb el termini de declaració de l'Impost sobre Societats (art 12 del RDLey 19/2020)

Es publiquen preguntes sobre els terminis de presentació de les declaracions de l'Impost sobre Societats per a períodes impositius iniciats a partir de l'1 gener de 2019.

Preguntes freqüentsNova finestra