Nou procediment d'acreditació per a Certificats de Representant de Persona Jurídica i de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica de la FNMT a través de les oficines de Correus

La FNMT ha habilitat un nou procediment d'acreditació per a Certificats de Representant de Persona JurídicaNueva ventana i de Representant d'Entitat sense Personalitat JurídicaNueva ventana a través de les oficines de Correus, addicional al ja existent.

Per tant, el sol·licitant d'aquests certificats podrà acreditar la seva identitat a les oficines d'inscripcions de la  AEAT (prèvia cita) com a fins a hora, o bé a les oficines de Correus.

Per acreditar la identitat a les oficines de Correus, el procés per obtenir el Codi de sol·licitud és el mateix. A més, s'haurà d'omplir electrònicament un formulari de sol·licitud on line amb les dades de contacte, disponible en la pàgina web de la FNMT. Una vegada farcit, juntament amb la documentació necessària per a l'acreditació de la identitat del representant, de les seves facultats de representació i entitat representada, haurà d'acudir a una oficina de Correus amb la documentació que es detalla en la pàgina web de la FNMT.

Qualsevol error en l'emplenament o la falta de documentació suposarà la no-emissió del certificat; la FNMT informarà l'usuari a través del seu servei d'Atenció a Usuaris, havent de repetir-se el procés d'acreditació complet, aportant la documentació de nou.

Consulti tota la informació sobre les condicions del servei en la pàgina web de la FNMTNueva ventana.