Modificació en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.Model 349

S'introdueixen els canvis necessaris en el model 349 per fer possible la declaració per part del venedor de l'expedició o transport de béns a un altre estat membre en el marc d'un acord de venda de béns en consigna.

Se suprimeix el període anual de declaració del model 349.En conseqüència, el 2020 només es podrà presentar el model 349 amb periodicitat mensual o trimestral.