Criteri sobre el càlcul de la base imposable del IVA en el cas de descomptes en la venda d'automòbils

Atesa la seva rellevància, s'informa sobre el criteri dictat pel Tribunal econòmic administratiu central (TEAC) en relació amb la base imposable del IVA i els descomptes en vendes d'automòbils que, en part, són sufragats per l'entitat financera que concedeix el finançament.

La resolució del TEAC núm. 00/04177/2018/00/00, de 21 d'octubre de 2020, de conformitat amb els criteris assenyalats pel TJUE en les seves sentències de 15-5-2001, assumpte C-34/99, Primback i de 16-1-2014, assumpte C-300/12, Iber Tours, considera que els descomptes concedits pels concessionaris en la venda d'automòbils finançats, sufragats per l'entitat financera, no minoren la base imposable de la venda dels vehicles, ja que l'import obtingut pel concessionari és el mateix tant quan se subscriu l'operació de finançament com quan no és així.

En el cas de finançament, hi ha una part de la contraprestació que es paga per un tercer, en aquest cas, l'entitat financera, pagament per un tercer que ha de formar part de la base imposable segons resulta de l'article 78.Uno de la LIVA. 

L'anterior és independent que existeixi una tasca d'intermediació financera del concessionari a què resulti d'aplicació l'exempció així que l'article 20.Uno.18º de la LIVA.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda