Aclariment sobre la vigència de l'opció extraordinària de la modalitat de l'article 40.3 de la Llei 27/2014, de l'Impost sobre Societats

S'ha incorporat una pregunta freqüent en l'apartat sobre Mesures tributàries COVID-19 en la qual s'aclareix que, per als períodes impositius iniciats a partir de 2021, els contribuents que haguessin optat l'any passat per la modalitat de l'art. 40.3 LIS, d'acord amb el disposat a l'article 9 del Reial Decret Llei 15/2020, necessitaran la presentació el mes de febrer de 2021 del model censal 036, si pretenen continuar amb l'esmentada opció.

Más información

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda