Recintes duaners.Relació actualitzada

S'estableix la relació actualitzada dels recintes duaners i l'òrgan d'adscripció dels mateixos.

  •  Resolución de 10 de octubre de 2019,

    del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, por la que se establece relación actualizada de los recintos aduaneros y el órgano de adscripción de los mismos

     (BOE, 24-octubre-2019)