Adaptat al CAU el Formulari de Sol·licitud d'Autorització OEA.

Després d'haver estat modificat per la Comissió Europea ja està disponible en Seu electrònica el formulari de sol·licitud OEA adaptat al Codi Duaner.

Aquesta adaptació ha consistit en afegir i eliminar algunes caselles així com en renumerar i ajustar el contingut d'altres.