Nou servei d'ajuda en l'IVA: Localitzador d'entrega de béns

S'ha incorporat en els portals d'IVA i Subministrament Immediat d'Informació del IVA (SII) una versió ampliada del servei d'ajuda denominat “Localitzador”, incloent el lloc de realització de les entregues de béns, distingint entre entregues interiors, intracomunitàries i amb destinació a tercers països.

En concret, aquesta eina indica on es localitza l'entrega d'un bé, si està subjecta o exempta al IVA, qui ha de declarar l'IVA meritat en l'operació o com es declara en cas de no estar subjecta o exempta en el territori d'aplicació del impost espanyol; també indicarà si en la factura s'ha d'o no repercutir IVA.