Mesures financeres de suport social i econòmic

Amb la finalitat de reduir la fiscalitat dels beneficiaris de l'ingrés mínim vital es declara la seva exempció en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en els mateixos termes que les prestacions econòmiques establertes per les comunitats autònomes en concepte de renda mínima d'inserció.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda