Marzo

 • 03-03-21Estructura i organització territorial de l'Agència Tributària

  S'ha publicat la Resolució de 25 de febrer de 2021, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 13 de gener de 2021, per la que s'estableix l'estructura i organització territorial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i es crea la Unitat Central d'Anàlisi i Difusió Externa.També es cregui una nova Administració d'Assistència Digital Integral (ADI) a Vigo.

 • 02-03-21Conveni entre Espanya i Bielorússia per evitar la doble imposició

  S'ha publicat el Conveni entre el Regne d'Espanya i la República de Bielorússia per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i el seu Protocol, fet a Madrid el 14 de juny de 2017.

 • 01-03-21Impost especial sobre determinats mitjans de transport.Model 05

  S'aprova el model 05 "Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.Sol·licitud de no subjecció, exempció i reducció de la base imposable".

 • 01-03-21Impost Especial sobre l'Electricitat.Model 560

  Es publica l'Ordre HAC/172/2021, de 25 de febrer, per la qual s'estableixen l'estructura i el funcionament del cens d'obligats tributaris per l'Impost Especial sobre l'Electricitat, s'aprova el model 560, "Impost Especial sobre l'Electricitat.Autoliquidació", i es determinen la forma i el procediment per a la seva presentació.

Imatge Carregant
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda