Procediment excepcional per a l'obtenció de NIF per entitats de forma no presencial durant l'estat d'alarma

Procediment excepcional per a l'obtenció de NIF per entitats de forma no presencial durant la vigència del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.