Marzo

 • 02-03-20Deducció per Maternitat del IRPF

  S'aprova el model 140, de sol·licitud de l'abonament anticipat de la deducció per maternitat de l'impost sobre la Renda i es regula la comunicació de variacions que afectin el dret al seu abonament anticipat.

 • 02-03-20Model 189 de declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes

  Es modifica l'Ordre EHA/3481/2008, d'1 de desembre, per la qual s'aprova el model 189 de declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes, els dissenys físics i lògics per a la substitució dels fulls interiors de l'esmentat model per suports directament llegibles per ordinador i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació telemàtica.

 • 02-03-20 Model 349 de declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries

  Es modifica l'Ordre EHA/769/2010, de 18 de març, per la que s'aprova el model 349 de declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries, així com els dissenys físics i lògics i el lloc, forma i termini de presentació, s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica, i es modifica l'Ordre HAC/3625/2003, de 23 de desembre.

Imatge Carregant
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda