Aduanas.Brexit

La Comissió Europea ha publicat una Guia duanera per a les empreses atesa la urgència que aquestes comencin a preparar-se per a la sortida del Regne Unit de la UE. 

Más información: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-és