17-01-2019 Directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2019

S'ha publicat la Resolució d'11 de gener de 2019, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2019.

  • Directrices del Plan 2019

    Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019.

     (BOE, 17-enero-2019) Butlletí Oficial de l'Estat en una finestra nova