Marzo

 • 12-03-18Obligació de consignar el valor estadístic en les declaracions Intrastat

  D'acord amb l'Ordre HFP/36/2018, de 18 de gener, per la que s'estableixen determinades disposicions relatives al Sistema Intrastat, entre les dades que han de consignar tots els operadors que han de presentar declaració estan el valor de la mercaderia i el valor estadístic.

 • 08-03-18Models de Declaració de Renda i Patrimoni per a l'exercici 2017

  S'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost sobre el Patrimoni de l'exercici 2017 i es determinen el lloc, forma i terminis de presentació dels mateixos.

 • 06-03-18Col·laboració social a la sol·licitud de certificats tributaris

  En virtut del disposat en la Resolució de 12 de gener de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 29 de maig de 2006, per la qual s'estableixen els supòsits i condicions en què podrà fer-se efectiva la col·laboració social en l'aplicació dels tributs, s'ha obert la col·laboració social en l'aplicació dels tributs a les següents sol·licituds de certificats tributaris, que s'uneixen als certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries, de contractistes i sotscontractistes, de residència fiscal, d'Activitats Econòmiques i d'Exoneració de retenció als llogaters d'immobles, així com que poden sol·licitar-se a través de la nova aplicació de certificats tributaris genèrics:

 • 06-03-18Interrupció del servei de la Seu electrònica

  Per la realització d'operacions de manteniment, dissabte vinent 10 de març s'interromprà el servei de la Seu electrònica de l'Agència Tributària entre les 18:30 i les 20:30 hores.

  Disculpin les molèsties.

Imatge Carregant
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda