Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents 2017

Coincidint amb l'inici del termini general de presentació del Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents, exercici 2017, s'ha publicat un portal que reuneix totes les novetats i ajudes per a la campanya, la baixada del programa d'ajuda i l'accés als tràmits de la Seu electrònica.