16-10-2017 Processos selectius:possibilitat de presentar instàncies i pagar taxes amb Cl@ve PIN

El sistema Cl@ve PIN es podrà utilitzar tant en la presentació d'instàncies per participar en processos selectius a cossos adscrits a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, com en el pagament telemàtic de taxes per drets d'examen.

Nota informativa

Registre i obtenció de Clve PIN