Juny

 • 28-06-17Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017

  S'ha publicat la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017.

  Entre altres mesures tributàries, s'estableix que estaran exempts del IVA els lliuraments de monedes de col·lecció quan són efectuades pel seu emissor per un import no superior al seu valor facial.També, es minora el tipus impositiu aplicable als espectacles culturals en viu, que passen a tributar al 10 per cent.

  En matèria d'Impostos Especials, en l'Impost sobre Hidrocarburs, es redueix l'import de les quotes per retornar pel gasoil utilitzat en l'agricultura i ramaderia, amb la finalitat d'adequar la normativa interna al Dret de la Unió Europea.

 • 27-06-17Informe de Recaptació Tributària (maig 2017)

  Informe mensual i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes de maig de 2017

 • 26-06-17Termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'IAE

  Es modifica el termini d'ingrés en període voluntari de les quotes nacionals i provincials de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2017.El nou termini comprendrà des del 15 de setembre fins al 20 de novembre de 2017, ambdós inclusivament.

 • 21-06-17Canvis en guies tècniques de "Presentació del DUA Importació"

  Es publica la versió 1.1 de la Guia tècnica de serveis web d'importació, en la qual s'informen els següents canvis: 

  • Nou servei web per a PreDeclaraciones Incompletas (PDI), substitueix al servei VUApreDUAdeclaV1, que seguirà operatiu fins a l'abril de 2018, en paral·lel amb el nou servei. 
  • Nou servei web per Anul·lar declaracions (AnulaImportacionV1), substitueix al servei VUApreDUAanulaV1, que seguirà operatiu fins a l'abril de 2018, en paral·lel amb el nou servei.
  • Canvi en noms i sigles de les declaracions PreDUA i PreDUA+ que passen a denominar-se PDI (PreDeclaraciónIncompleta), i PDC (PreDeclaraciónCompleta).
 • 20-06-17Estadístiques de Comerç Exterior.Dades estadístiques.Últimes estadístiques publicades

  Últimes estadístiques publicades de Comerç Exterior, corresponents al mes d'abril de 2017.

 • 20-06-17Estadístiques de matriculacions (maig 2017)

  Avenç Mensual sobre l'impost de matriculació de vehicles corresponent al mes de maig de 2017.

 • 16-06-17Impost sobre societats:nou Model 221

  S'aprova el model 221 d'autoliquidació de la prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible davant l'administració tributària.L'Ordre que ho aprova entra en vigor l'1 de juliol de 2017.

Imatge Carregant
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda