Publicació de la guia XML de serveis web d'importació V1.0.

Es publica la versió V1.0 de la guia "Guia de Serveis Web d'Importació V1.0" que fa definitives les versions V0.x.

Des del dia 18/04/2017 es podrà utilitzar en producció.