13-10-2016 Introducció de nous tràmits i actuacions que permeten el seu apoderament per a la seva realització a través d'Internet

El 13 d'octubre s'ha publicat a la Seu electrònica la Resolució de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'incorporen nous tràmits i actuacions al catàleg de tràmits i actuacions per als quals es pot apoderar per a la seva realització per internet davant de l'Agència Tributària i es modifiquen els tràmits previstos en la Resolució de 31 de maig de 2012.