Actualització de Guia EDIFACT del DUA d'exportació per a la seva adaptació a la Resolució del DUA 2016

En aquesta Resolució es fa referència a la possibilitat del declarar la casella 40 en el DUA complementari per especificar un ARC (Document d'Acompanyament d'Impostos Especials).