Aduanas.Exportación.S'adapta a la Resolució del DUA 2016 la manera de declarar el document ARC (Referència del Document d'Acompanyament d'Impostos Especials)

S'ha adaptat la manera de declarar el document ARC en l'exportació a la Resolució del DUA 2016, per a la qual cosa s'han desenvolupat tres aspectes:

  • Es permet declarar més d'un ARC en un DUA d'exportació sempre que hagin estat admesos pel mateix expedidor.
  • S'admet la casella 40 en el DUA complementari (tipus X) per poder complementar-lo amb un ARC.
  • En el cas d'exportacions recapitulatives (tipus Y i Z) es podrà utilitzar la casella 44 amb el document C651 per poder declarar més d'un ARC per partida de l'exportació.

A més, a partir del proper 4 d'abril no es permetrà l'ús del document C651 de la casella 44 en exportacions que no siguin recapitulatives (tipus Y i Z), ja que l'esmentat document queda per a ús exclusiu de recapitulatives.