22-05-2015 Impost sobre el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats

La Llei 8/2015, de 21 de maig, per la qual es modifica la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, del Sector d'Hidrocarburs, i per la qual es regulen determinades mesures tributàries i no tributàries en relació amb l'exploració, investigació i explotació d'hidrocarburs, crea un nou tribut de caràcter directe i naturalesa real denominat Impost sobre el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats.
  • Ley 8/2015, de 21 de mayo,por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. (BOE, 22-mayo-2015) Boletín Oficial del Estado en nueva ventana