Marzo

 • 12-03-15Vídeos explicatius.Abonament anticipat de deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec

  Es troben disponibles vídeos explicatius sobre la presentació d'una sol·licitud d'abonament anticipat de la deducció per família nombrosa, ascendent amb dos fills o persones amb discapacitat a càrrec, així com sobre l'adhesió a una sol·licitud col·lectiva per la resta de sol·licitants.

 • 12-03-15Abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec

  Es modifica l'Ordre HAP/2486/2014, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 143 per a la sol·licitud de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec del IRPF i es regulen el lloc, termini i formes de presentació.També s'amplia el termini de presentació del model 290 de declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes corresponent a l'any 2014.

 • 11-03-15Directrius del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2015

  S'ha publicat la Resolució de 9 de març de 2015, de la Direcció General de la AEAT, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2015.

 • 11-03-15Nova consulta del IVA d'importació diferit

  S'ha habilitat la possibilitat de consultar els detalls del IVA diferit d'un DUA.L'opció, denominada SLID, permet tant a l'importador com al representant duaner que ha intervingut en l'operació d'importació amb IVA diferit, comprovar l'estat de l'esmentada quota, coneixent per tant, si ha estat declarada en la declaració – liquidació periòdica, si es troba en període executiu o si està encara en tramitació.

 • 09-03-15Mesures urgents per reparar els danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals

  S'adopten mesures urgents per reparar els danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent esdevinguts en els mesos de gener, febrer i març de 2015.

 • 09-03-15Duanes.Publicació de noves versions a l'índex de serveis web

 • 06-03-15Numeració i guia EDIFACT del DUA d'importació
  1. Nova composició en el format del MRN del DUA d'importació.

   Per evitar problemes amb la numeració dels DUA d'importació, per superar el milió de declaracions en un recinte determinat, es necessita canviar la seva composició.Així, la composició actual publicada a la guia EDIFACT d'importació (ICS004)  AAPP00RRRRNNNNNNND,  passarà a ser AAPP00RRRRAAAAAAAD.On:

   • AA, dos últims dígits de l'any de captura del DUA
   • PP, País del DUA:ÉS
   • 00RRRR, Recinte de presentació
   • AAAAAAA, "numeració seqüencial" dins del recinte de presentació
   • D, dígit de validació

   Com pot veure's, la numeració deixa de ser únicament partint de números, podent donar-se en combinació amb lletres passant de NNNNNN a AAAAAAA.Es pot destacar que només es faran servir lletres en combinació amb números per numerar el DUA d'un determinat recinte, si el recinte de numeració ha superat els 999.999 DUA.

   Exemple:Al recinte 2801 quan s'assoleixi el nombre de 999.999 DUA s'assignarà  el MRN 15ES00280139999990;el següent MRN serà 15ES0028013A000017.

  2. Guí EDIFACT d'importació ICS003.

   Es recorda que la versió ICS003 deixarà de ser operativa el pròxim 1 d'abril de 2015.  Des d'aquesta data només s'admetran missatges EDIFACT de la versió ICS004.

 • 05-03-15Impost sobre els gasos fluorats d'efecte d'hivernacle

  S'aprova el model 586 "Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte d'hivernacle", i s'estableix la forma i procediment per a la seva presentació, i es modifiquen les claus d'activitat de l'impost.

 • 02-03-15Mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social

  S'aprova el mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social.Entre altres mesures, es modifiquen la Llei del IRPF i la Llei de l'Impost sobre Societats

Imatge Carregant
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda