Març

 • 12-03-15Vídeos explicatius.Abonament anticipat de deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec

  Estan disponibles vídeos explicatius sobre la presentació d'una sol·licitud d'abonament anticipat de la deducció per família nombrosa, ascendent amb dos fills o persones amb discapacitat a càrrec, així com sobre l'adhesió a una sol·licitud col·lectiva per la resta de sol·licitants.

 • 12-03-15Abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec

  Es modifica l'Ordre HAP/2486/2014, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 143 per a la sol·licitud de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec de l'IRPF i es regulen el lloc, el termini i les formes de presentació.També s'amplia el termini de presentació del model 290 de declaració informativa anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes corresponent a l'any 2014.

 • 11-03-15Directrius del Pla anual de control tributari i duaner de 2015

  S'ha publicat la Resolució de 9 de març de 2015, de la Direcció General de l'AEAT, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla anual de control tributari i duaner de 2015.

 • 11-03-15Nova consulta de l'IVA d'importació diferit

  S'ha habilitat la possibilitat de consultar els detalls de l'IVA diferit d'un DUA.L'opció, denominada SLID, permet tant a l'importador com al representant duaner que ha intervingut en l'operació d'importació amb IVA diferit, comprovar l'estat d'aquesta quota i saber, per tant, si ha estat declarada en la declaració-liquidació periòdica, si està en període executiu o si encara està en tramitació.

 • 09-03-15Mesures urgents per reparar els danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals

  S'adopten mesures urgents per reparar els danys causats per les inundacions i altres efectes dels temporals de pluja, neu i vent esdevinguts durant els mesos de gener, febrer i març del 2015.

 • 09-03-15Aduanas.Publicació de noves versions a l'índex de serveis web

 • 06-03-15Numeració i guia EDIFACT del DUA d'importació
  1. Nova composició en el format de l'MRN del DUA d'importació.

   Per evitar problemes amb la numeració dels DUA d'importació, per superar el milió de declaracions en un recinte determinat, cal canviar-ne la composició.Així, la composició actual publicada a la guia EDIFACT d'importació (ICS004) AAPP00RRRRNNNNNNND, passarà a ser AAPP00RRRRAAAAAAAD.On:

   • AA, dos últims dígits de l'any de captura del DUA
   • PP, país del DUA:ES
   • 00RRRR, recinte de presentació
   • AAAAAAA, "numeració seqüencial" dins el recinte de presentació
   • D, dígit de validació

   Com es pot veure, la numeració deixa de basar-se únicament en nombres, i es pot donar en combinació amb lletres, passant de NNNNNN a AAAAAAA.Cal destacar que només s'usen lletres en combinació amb nombres per numerar DUA d'un determinat recinte, si el recinte de numeració ha superat els 999.999 DUA.

   Exemple:En el recinte 2801, quan s'arribi al número de 999.999 DUA, s'assignarà l'MRN 15ES0028013 9999990;l'MRN següent serà 15ES0028013A000017.

  2. Guia EDIFACT d'importació ICS003.

   Es recorda que la versió ICS003 deixarà d'estar operativa l'1 d'abril de 2015.Des d'aquesta data només s'admetran missatges EDIFACT de la versió ICS004.

 • 05-03-15Impost sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle

  S'aprova el model 586 “Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte hivernacle”, i s'estableix la forma i el procediment per presentar-lo, i es modifiquen les claus d'activitat de l'impost.

 • 02-03-15Mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures de caire social

  S'aprova el mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures de caire social.Entre altres mesures, es modifiquen la Llei de l'IRPF i la Llei de l'impost sobre societats

Imatge Carregant