Aduanas.IVA diferit en les declaracions d'importació

El dia 1 de febrer es comença a aplicar l'IVA diferit en les declaracions d'importació.Independentment de la modalitat de pagament declarada, es recorda que tots els DUA amb quota per IVA diferit han d'incloure la referència de la garantia de llevant que n'avala el pagament.