Gener

 • 08-01-15Duanes.Recordatori d'entrada en vigor

  Es recorda que, d'acord amb la Resolució d'11 de juliol de 2014, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en la que es recullen les instruccions per a la formalització del document únic administratiu (DUA), el proper 13 de gener de 2015 seran aplicables:

  - la supressió del codi d'Agente d'Aduanas de la casella 14 del DUA.Així es rebutjaran les declaracions que incloguin aquest identificador a la casella 14.

  - l'apèndix XVI relatiu a les simplificacions en els intercanvis nacionals de mercaderia comunitària amb les Illes Canàries

  Aquestes dues previsions seran actives des de les 09:00 h del dimarts 13 de gener de 2015.

 • 02-01-15Duanes.Consulta del IVA importació amb diferimiento de pagament

  L'article 167.dos de la Llei 37/1992, reguladora de l'Impost sobre el Valor Afegit, ha estat modificat per la Llei 28/2014 de 27 de novembre, incloent sota certes condicions, la possibilitat d'ingressar les quotes del IVA d'importació a la declaració-liquidació corresponent al període en què rebin el document en el qual consti la liquidació practicada per l'Administració.

  L'Administració, en el seu deure d'assistir als contribuents en el compliment voluntari de les obligacions tributàries, ha creat un nou tràmit en Seu electrònica, dins del procediment d'importació, que estarà disponible a partir del 10 de gener.Aquest tràmit, denominat “Consulta del IVA importació amb diferimiento de pagament”, permet consultar les quotes de IVA diferit corresponents a cada període, així com l'estat en què aquests deutes es troben.

 • 02-01-15Reforma Fiscal 2015

  El dia 1 de gener de 2015 ha entrat en vigor la Reforma Fiscal que modifica, entre altres, els Impostos sobre la Renda (IRPF), sobre Societats (IS) i sobre el Valor Afegit (IVA).

Imatge Carregant
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda