Gener

 • 08-01-15Aduanas.Recordatori d'entrada en vigor

  Es recorda que, d'acord amb la Resolució d'11 de juliol de 2014, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que recull les instruccions per formalitzar el document únic administratiu (DUA), el proper 13 de gener de 2015 seran aplicables:

  - la supressió del codi d'agent de duanes de la casella 14 del DUA.Per tant, es rebutjaran les declaracions que incloguin aquest identificador a la casella 14.

  - l'apèndix XVI relatiu a les simplificacions en els intercanvis nacionals de mercaderia comunitària amb les Illes Canàries

  Aquestes dues previsions estaran actives des de les 09.00 h del dimarts 13 de gener de 2015.

 • 02-01-15Aduanas.Consulta de l'IVA d'importació amb ajornament de pagament

  L'article 167.dos de la Llei 37/1992, reguladora de l'impost sobre el valor afegit, ha estat modificat per la Llei 28/2014, de 27 de novembre, per incloure, sota unes certes condicions, la possibilitat d'ingressar les quotes de l'IVA d'importació en la declaració-liquidació corresponent al període en què rebin el document on consti la liquidació practicada per l'Administració.

  L'Administració, en el seu deure d'assistir els contribuents en el compliment voluntari de les obligacions tributàries, ha creat un nou tràmit a la seu electrònica, dins del procediment d'importació, que estarà disponible a partir del 10 de gener.Aquest tràmit, que porta per nom “Consulta de l'IVA d'importació amb ajornament de pagament”, permet consultar les quotes d'IVA diferit corresponents a cada període, així com l'estat en què es troben aquests deutes.

 • 02-01-15Reforma fiscal 2015

  El dia 1 de gener de 2015 ha entrat en vigor la reforma fiscal que modifica, entre d'altres, els impostos sobre la renda (IRPF), sobre societats (IS) i sobre el valor afegit (IVA).

Imatge Carregant