Aduanas.Consulta dels emails enviats als declarants en el detall d'exportació disponible a la Seu

La nova consulta dels emails que han estat enviats als declarants de l'exportació està disponible a la Seu electrònica, dins del detall de les exportacions.