Adjudicació Directa núm. 4800-2016-1 País Basc)

Adjudicació directa de béns núm. 4800-2016-1 que no van ser adjudicats en quedar deserta la Subhasta 1/2015, de la Dependència Regional de Duanes i II.EE. del País basc.Les ofertes s'hauran de presentar abans de les 14:00 hores del 21 de gener de 2016.