Setembre

 • 17-09-14Aduanas.Modificació de la consulta de DUA de trànsit per seleccionar registres per codi d'agent i NIF de l'agent

  En la nova Resolució del DUA d'11 de juliol de 2014 s'especifica que no es podrà declarar el codi de l'agent com a declarant en la cas.14 (serà obligatori a partir del 13 de gener de 2015 i voluntari a partir de l'1 d'octubre de 2014).

  Es modifiquen les consultes de DUA de trànsit de la manera següent:

  a. Desapareix el criteri d'Agent en "Recerca com", romanent el de Declarante.

  b. Si se selecciona Declarant, en la caixa de l'operador es podrà informar tant el codi de l'agent com el seu NIF.

  c. Es mostraran els registres on el declarant va actuar amb codi d'agent o amb el seu NIF.

  d. Es mostrarà un avís quan es produeixi tal casuística.

 • 10-09-14Model 187.Declaració informativa i de resum anual de retencions i ingressos a compte per operacions d'adquisició i alienació d'accions i participacions

  S'aprova el model 187, de declaració informativa d'accions o participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i del resum anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF, de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents, en relació amb les rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de les transmissions o reemborsaments d'aquestes accions o participacions.

 • 09-09-14Estadística dels declarants de l'impost sobre el patrimoni (2012)

  "Estadística dels declarants de l'Impost sobre el Patrimoni" corresponent a l'exercici fiscal 2012.

 • 08-09-14Aduanas.Sol·licitud electrònica de modificació de documents T2L per l'operador.

  Segons Resolució del DUA publicada el 21/07/2014, es preveu que l'operador pugui sol·licitar de manera electrònica la modificació del T2L.El 17 de setembre està previst que estiguin operatives les funcions següents:

  1. Modificació del document T2L mitjançant servei web.Es modifica la Guia del missatge T2L i es creen dos nous serveis.En el punt 8. Serveis web de modificació de T2L d'expedició i recepció, s'especifiquen els criteris que permeten la modificació de T2L, la informació que es pot modificar i els serveis web amb els seus corresponents esquemes de modificació.Aquests serveis ja estan operatius per a proves.
  2. Modificació del document T2L mitjançant formulari en Seu de l'AEAT. En la consulta detallada del T2L es mostrarà l'acció de "Modificació" en els T2L que compleixin els criteris que permeten la seva modificació.

  Les dades no modificables es mostraran protegides.

 • 03-09-14Aduanas.Tancament de la versió V1 dels serveis web T2L i JEC

  El día 4 de noviembre de 2014 se cerrarán las versiones V1 de los servicios web “Presentación de documento de expedición T2L” y “Presentación de documento de datado JEC”

  Se recuerda que las versiones V2 están activas desde mayo de 2013 y que se informó de que la fecha prevista de cierre de las versiones V1 era el 1 de septiembre de 2013.

 • 02-09-14Modificació de la consulta de DUA d'importació i DVD per seleccionar registres per codi d'agent i NIF de l'agent

  En la nova Resolució del DUA d'11 de juliol de 2014 s'especifica que no es podrà declarar el codi de l'agent com a declarant en la cas.14 (serà obligatori a partir del 13 de gener de 2015 i voluntari a partir de l'1 d'octubre de 2014).

  Es modifiquen les consultes de DUA i DVD de la manera següent:

  1. Desapareix el criteri d'Agent en "Recerca com", només hi haurà Importador i Declarant.
  2. Si se selecciona Declarant, en la caixa de l'operador es podrà informar tant el codi de l'agent com el seu NIF.
  3. Es mostraran els registres on el declarant va actuar amb codi d'agent o amb el seu NIF.
  4. Es mostrarà un avís quan es produeixi tal casuística.
Imatge Carregant