Octubre

 • 06-10-14Aduanas.Publicación de nueva guía EDIFACT para DVD e IDA
  Se modifican las guías edifact de DVD [nueva versión V3.9] e IDA [nueva versión V3.8]

  Missatge CUSDEC, segment DOC
  Funció del segment:Declaració de documents de la casella 44 que no impliquen NRC:cas especial de diversos certificats en la mateixa partida del DUA d'un mateix organisme emissor.
  Modificació:Cuando se declare más de un certificado del mismo organismo emisor es necesario, por cada certificado, especificar la unidad de medida y la cantidad.
  Esto se realiza en este segmento.El número máximo de decimales es 3.
  Fecha:se podrá utilizar a partir del martes 07/10/2014.

 • 02-10-14Aduanas. Nova acció "Completar sol·licitud d'ofici" en el detall en Seu Electrònica de Sol·licituds d'Intervenció de Marques.

  Està disponible una nova acció cridada "Completar sol·licitud d'ofici" en el detall de les Sol·licituds d'Intervenció de Marques. El sol·licitant podrà utilitzar aquesta acció a la seu electrònica en les sol·licituds d'ofici ja concedides i que el sol·licitant vol completar per presentar-les com a no d'ofici.

 • 02-10-14Adjudicació directa a celebrar a la Dependència Regional de Duanes i IIEE. del País Vasco

  Celebrada la Subasta Pública nº 1/2014 de esta Dependencia el día 11 de junio de 2014. al saló d'actes de la Delegació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, situat a la Plaza Federico Moyua, número 3, planta 3a, de Bilbao, i havent resultat deserta, va quedar obert el tràmit d'adjudicació directa, per un termini màxim de sis mesos, a comptar del dia de la celebració de la subhasta, sense preu mínim d'adjudicació. Aquests béns estan dipositats i disponibles per ser examinats durant els dies 03, 04 i 05 de novembre de 2014.

 • 02-10-14Aduanas. Actualització de Guia EDIFACT de DUA d'exportació per a la seva adaptació a la Resolució del DUA de 21 de juliol de 2014

  En esta Resolución se hace referencia a la prohibición, a partir del 13 de enero de 2015, de declarar el código de agente como declarante en la casilla 14.Por este motivo se modifica la guía, eliminando todas las referencias al código de agente, ya sea en la declaración o en las respuestas de la Aduana.A partir d'aquesta data, s'haurà de declarar l'identificador del declarant i no el codi d'agent.A partir del 1 de octubre de 2014, y voluntariamente, se podrá declarar el identificador del declarante en lugar del código de agente.
  La otra novedad, es que a partir del 15 de octubre, se utilizará el segmento del código seguro de verificación, también en la respuesta de un mensaje sin errores de la función modificación.

 • 02-10-14Aduanas. Publicació de nova guia EDIFACT per a importació V3.8.

  Modificacions efectuades:
  a) Missatge CUSDEC, segment RFF, qualificador ABL: Garantia de liquidació.
  Amb la nova Resolució d'avals publicada el 25/07/2014 es permet un nou tipus d'aval:aval tipus 9.Es podrà declarar com a garantia de liquidació la nova garantia amb finalitat “H” per a les garanties amb tipus d'aval 9. El seu ús es podrà fer a partir del 25/11/2014.
  b) Missatge CUSDEC, segment DOC
  FUNCIÓ:Declaració de documents de la casella 44 que no impliquen NRC:cas especial de diversos certificats en la mateixa partida del DUA d'un mateix organisme emissor.Es fa una rectificació per permetre declarar en el segment quantitats referides a la unitat de mesura corresponent amb un màxim de 3 decimals.Anteriorment només s'admetien 2 decimals, cosa que causava problemes amb certificats que tinguessin 3 decimals.Aquesta modificació a 3 decimals es pot fer servir des del moment de la publicació de la nova guia EDIFACT, tot i que hi haurà convivència amb l'anterior versió fins al 25/11/2014:a partir d'aquesta data no es permetrà declarar amb 2 decimals. 

Imatge Carregant