Octubre

 • 06-10-14Duanes.Publicació de nova guia EDIFACT per a DVD i ANADA
  Es modifiquen les guies edifact de DVD [nova versió V3.9] i ANADA [nova versió V3.8]

  Missatge CUSDEC, segment DOC
  Funció del segment:Declaració de documents de la casella 44 que no impliquen NRC:cas especial de diversos certificats a la mateixa partida del D.U.A. d'un mateix organisme emissor.
  Modificació:Quan es declari més d'un certificat del mateix organisme emissor és necessari, per cada certificat, especificar la unitat de mesura i la quantitat.
  Això es realitza en aquest segment.El nombre màxim de decimals és 3.
  Data:es podrà utilitzar a partir de dimarts 07/10/2014.

 • 02-10-14Duanes.Nova acció "Completar sol·licitud d'ofici" en el detall en Seu Electrònica de Sol·licituds d'Intervenció de Marques.

  Està disponible una nova acció cridada "Completar sol·licitud d'ofici" en el detall de les Sol·licituds d'Intervenció de Marques.L'esmentada acció podrà ser utilitzada pel sol·licitant a la Seu Electrònica en aquelles sol·licituds d'ofici ja concedides i que el sol·licitant vol completar per presentar-les com no d'ofici.

 • 02-10-14Adjudicació Directa a celebrar a la Dependència Regional de Duanes i II.EE. del País Basc

  Celebrada la Subhasta Pública núm. 1/2014 d'aquesta Dependència el dia 11 de juny de 2014.a la sala d'actes de la Delegació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, situada a la Plaça Federico Moyua, número 3, planta 3a, de Bilbao i havent resultat deserta, va quedar obert el tràmit d'adjudicació directa, per un termini màxim de sis mesos, a comptar des del dia de la celebració de la subhasta, sense preu mínim d'adjudicació.Aquests béns es troben dipositats i disponibles per ser examinats durant els dies 03, 04 i 05 de novembre de 2014.

 • 02-10-14Duanes.Actualització de Guia EDIFACT del DUA d'exportació per a la seva adaptació a la Resolució del DUA de 21 de juliol de 2014

  En aquesta Resolució es fa referència a la prohibició, a partir del 13 de gener de 2015, de declarar el codi d'agent com a declarant a la casella 14.Per aquesta raó es modifica la guia, eliminant totes les referències al codi d'agent, ja sigui en la declaració o en les respostes de la Duana.A partir de l'esmentada data s'haurà de declarar l'identificador del declarant i no el seu codi d'agent.A partir de l'1 d'octubre de 2014, i voluntàriament, es podrà declarar l'identificador del declarant en lloc del codi d'agent.
  L'altra novetat, és que a partir del 15 d'octubre, s'utilitzarà el segment del codi segur de verificació, també en la resposta d'un missatge sense errors de la funció modificació.

 • 02-10-14Duanes.Publicació de nova guia EDIFACT per a Importació v3.8.

  Modificacions efectuades:
  a) Missatge CUSDEC, segment RFF, qualificador ABL:Garantia de liquidació.
  Amb la nova Resolució d'avals publicada el 25/07/2014 es permet un nou tipus d'aval:aval tipus 9.Es podrà declarar com a garantia de liquidació la nova garantia amb finalitat “H” per a les garanties amb tipus d'aval 9.El seu ús es podrà realitzar a partir del 25/11/2014.
  b) Missatge CUSDEC, segment DOC
  FUNCIÓ:Declaració de documents de la casella 44 que no impliquen NRC:cas especial de diversos certificats a la mateixa partida del dúa d'un mateix organisme emissor.Es fa una rectificació per permetre declarar en el segment quantitats referides a la unitat de mesura corresponent amb un màxim de 3 decimals.Anteriorment només s'admetien 2 decimals el que causava problemes amb certificats que tinguessin 3 decimals.Aquesta modificació a 3 decimals pot ser utilitzada des del moment de la publicació de la nova guia edifact havent-hi convivència amb l'anterior versió fins al 25/11/2014:a partir d'aquesta data no es permetrà declarar amb 2 decimals. 

Imatge Carregant
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda